Športovo-technická komisia
KEo-STK-2020/2021-0003
ÚS ŠTK zo dňa 20.08.2020
1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny: I. Po príchode na Slovensko musia ísť do domácej karantény II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu 2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení. 3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: - zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, - obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. 5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu. 6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok). 7. ŠTK ObFZ oznamuje klubom I. triedy dospelí, že v prípade ak majú v 4.kole dňa 29.8.2020 (sobota) kolíziu stretnutia na vlastnej HP s družstvom kategórie dorast U19, je možnosť preložiť si stretnutie kategórie dorast U19 na nedeľu 30.8. o 10:30 hod. 8. ŠTK ObFZ beriena vedomie podnet FK Junior Košice o zmene hracieho času domácich stretnutí štarších žiakoch v piatok o 17:30 hod. na HP – Užhorodská. FK Junior Košice + 5€. 9. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 1.kolo, Seňa – Haniska (MINI žiaci) sa odohrá dňa 1.9. o 11:00 hod. – Seňa + 5€, - 2.kolo, Budimír – Bidovce (mladší žiaci) sa odohrá dňa 29.8. o 11:30 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutí), Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 12:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 21.08.2020 12:36
5 EUR 21.08.2020 12:37