Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0009
ÚS DK zo dňa 08.10.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Majerčák Dominik 1315055 + 10€ (Byster) čl.46/1b,2, Pfeifer Richard 1365245 + 5€ (Rozhanovce) čl.37/3, SD 2 stretnutia: Hurný Michal 1254555 + 10€ (Svinica) čl.49/1a,2a, Mrok Simon 1372195 + 5€ (Byster) čl.49/1a,2a, SD Dunka Sebastian 1379266 + 5€ (Dvorníky) čl.49/1a,2a, SD DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Dibďák Jaroslav 1190997 + 10€ (Kalša) 1 stretnutie do 28.02.2021, DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Svinica pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za správanie sa divákov po stretnutí I.triedy: Svinica – Paňovce. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 11:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dominik Majerčák 10 EUR 09.10.2020 11:46
Richard Pfeifer 5 EUR 09.10.2020 11:47
Michal Hurný 10 EUR 09.10.2020 11:47
Simon Mrok 5 EUR 09.10.2020 11:48
Sebastian Dunka 5 EUR 09.10.2020 11:49
10 EUR 09.10.2020 11:50
Jaroslav Dibďák 10 EUR 09.10.2020 11:50