Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0008
ÚS DK zo dňa 01.10.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Koš Marek 1218842 + 10€ (Zdoba) čl.37/3, Méceš Erik 1324429 + 10€ (Blažice) čl.37/3, 2 stretnutia: Dibďák Jaroslav 1190997 + 10€ (Kalša) čl.48/1b,2a, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 02.10.2020 10:03
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Koš 10 EUR 02.10.2020 10:03
Erik Méčeš 10 EUR 02.10.2020 10:25
Jaroslav Dibďák 10 EUR 02.10.2020 10:25