Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0007
ÚS DK zo dňa 24.09.2020
DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Socha Pavol 1203148 + 10€ (Kalša) 1 stretnutie do 31.01.2021, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 08:52
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Socha 10 EUR 25.09.2020 08:52