Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0006
ÚS DK zo dňa 17.09.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 2 stretnutia: Socha Pavol 1203148 + 10€ (Kalša) čl.49/1a,2a, - odstojí si v II.triede DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Paňovce pokutu 75€ za nedostatočné nahratie videozáznamu zo stretnutia I. triedy: Paňovce – Košické Oľšany podľa RS 5h. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0006
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 09:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Socha 10 EUR 18.09.2020 09:57
POKUTY