Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0005
ÚS DK zo dňa 10.09.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Rybár Dalibor 1379265 + 10€ (Moldava nad Bodvou) čl.37/3, Šimčo Imrich 1324087 + 5€ (Rozhanovce) čl.46/1a,2, SD Dunka Samuel 1380194 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, SŽ DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Horňák Peter 1198595 + 10€ (Zdoba) 1 týždeň do 31.01.2021, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 09:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dalibor Rybár 10 EUR 11.09.2020 09:18
Imrich Šimčo 5 EUR 11.09.2020 09:19
Samuel Dunka 5 EUR 11.09.2020 09:19
Peter Horňák 10 EUR 11.09.2020 09:20