Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0004
ÚS DK zo dňa 03.09.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Jano Kristián 1413829 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, SŽ Na obdobie: Horňák Peter 1198595 + 10€ (Zdoba) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 02.09.2020 do 16.09.2020, Benčok Marek 1205204 + 10€ (Péder) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 31.08.2020 do 14.09.2020, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 09:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kristián Jano 5 EUR 04.09.2020 09:39
Peter Horňák 10 EUR 04.09.2020 09:40
Marek Benčok 10 EUR 04.09.2020 09:41