Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0003
ÚS DK zo dňa 27.08.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Bujňák Lukáš 1234036 + 10€ (Byster) čl.47/1a,2, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kalša upozornenie + 10€ podľa čl.10, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí II. triedy: Kalša „B“ – Ploské. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 14:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Bujňák 10 EUR 27.08.2020 14:16
10 EUR 27.08.2020 14:17