Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0002
ÚS DK zo dňa 20.08.2020
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Žiga Dušan 1055054 + 10€ (Tatran Jasov) čl.37/3, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 12:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dušan Žiga 10 EUR 21.08.2020 12:35