Disciplinárna komisia
KEo-DK-2020/2021-0001
ÚS DK zo dňa 13.08.2020
DK ObFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe Stanov SFZ a ObFZ čl.14/1: Na stretnutia – dospelí: Čisovský Marek 1249710 (Košické Oľšany) – 1 stretnutie, Haluška Jaroslav 1321994 (FK Geča „B“) – 1 stretnutie Na stretnutia – mládež: Gábor František 1422450 (Čaňa) – 1 stretnutie. Tomčko Dušan 1342475 (Ťahanovce) – 1 stretnutie. Šipoš Peter 1325011 (Byster) – 1 stretnutie. Horváth Ondrej 1407144 (Tatran Jasov) – 1 stretnutie. Na obdobie – dospelí: Bartko Gabriel 1417194 (Veľká Ida) – 3 týždne. Biačko Juraj 1255451 (Turňa nad Bodvou) – 2 týždne. Na obdobie – mládež: Smak Patrik 1326298 (Ťahanovce) – 3 týždne, Roháč Daniel 1329204 (Krásna) – 3 týždne, Disciplinárna komisia ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie: Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Renčík Pavol 1280380 + 10€ (Ruskov) čl.46/1b,2, - najbližšie pohárové stretnutie, Minárik Pavol 1247658 + 10€ (Košické Oľšany) čl.37/3, - najbližšie pohárové stretnutie, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).
Rozhodnutie: KEo-DK-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 14.08.2020 14:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Renčík 10 EUR 14.08.2020 14:10
Pavol Minárik 10 EUR 14.08.2020 14:12