Disciplinárna komisia
KO-DK-2020/2021-0029
U29
DK ObFZ trestá OFK Iža (DP čl. 12/6 a čl. 49/4,5) 300 € + RP, DK ObFZ odstupuje MZ OŠK Iža - TJ Družstevník Sokolce na doriešenie na ŠTK ObFZ.
Rozhodnutie: KO-DK-2020/2021-0029
Klub: OŠK Iža
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 06:55
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 06:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.10.2020 06:56
POKUTY