Disciplinárna komisia
KO-DK-2020/2021-0003
U3
Lajos Papp 1310378 (DP čl. 45/1,2a) - 3 s.s. "N" od 26.08.2020
Rozhodnutie: KO-DK-2020/2021-0003
Klub: FK Modrany
Dátum zaevidovania: 03.09.2020 06:50
Dátum vyriešenia: 03.09.2020 06:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lajos Papp 10 EUR 03.09.2020 06:51