Komisia delegátov
HE-KD-2020/2021-0002
Pochvala na výkon rozhodcov
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KD-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 08:58
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 08:58
Stav: Vyriešené