Komisia delegátov
HE-KD-2020/2021-0001
Ospravedlnenie
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KD-2020/2021-0001
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 08:57
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 08:59
Stav: Vyriešené