Odvolacia komisia
HE-OK-2020/2021-0002
HE-OK 2020/2021-0002
Odvolacia komisia berie na vedomie podanie odvolania OŠK Ohradzany voči Rozhodnutiu ŠTK U – 1033 ObFZ Humenné zverejnené v US č. 6 zo dňa 14.8.2020. Odvolacia komisia podané odvolanie OŠK Ohradzany zamieta
Rozhodnutie: HE-OK-2020/2021-0002
Klub: OŠK Ohradzany
Dátum zaevidovania: 17.09.2020 11:45
Dátum vyriešenia: 29.09.2020 14:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 29.09.2020 14:17