Komisia rozhodcov
HE-KR-2020/2021-0031
Pochvala na výkon rozhodcov
KR berie na vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2020/2021-0031
Klub: TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 09:00
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 09:00
Stav: Vyriešené