Komisia rozhodcov
HE-KR-2020/2021-0030
Pochvala na výkon rozhodcov
KR berie na vedomie aj vašu žiadosť o nedelegovanie menovaného rozhodco
Rozhodnutie: HE-KR-2020/2021-0030
Klub: TJ Družstevník Papín
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 08:48
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 08:52
Stav: Vyriešené