Komisia rozhodcov
HE-KR-2020/2021-0028
Pochvala na výkon rozhodcov
KR berie n a vedomie
Rozhodnutie: HE-KR-2020/2021-0028
Klub: TJ Jednota SD Krásny Brod
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 08:44
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 08:45
Stav: Vyriešené