Komisia rozhodcov
GA-KR-2020/2021-0001
Matúškovo - Dolná Streda
Po vzhliadnutí videozáznamu MO dospelí 1.kola Matúškovo - Dolná Streda KR konštatuje, že Dolná Streda nedosiahla gól regulérne, nakoľko R nedal signál na rozohratie PVK. V PÚ neprišlo ani v jednom prípade k úmyselnej resp. zakázanej hre rukou domáceho hráča. Z videozáznamu KR nedokázala posúdiť či bola lopta celým objemom za bránkovou čiarou.
Rozhodnutie: GA-KR-2020/2021-0001
Klub: ŠK Dolná Streda
Dátum zaevidovania: 02.09.2020 14:03
Dátum vyriešenia: 02.09.2020 14:04
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rokovací poplatok podľa RS čl. IX 1/a 10 EUR 02.09.2020 14:04