Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 15-2023/2024 zo dňa 26.10.2023

Ľudovit Szerencsés|26. okt 2023 o 21:44
Úradná správa ObFZ DS č. 15 - 2023-2024 zo dňa 26.10.2023_.pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda 

 č. 15/2023-2024 zo dňa 26.10.2023 

 

Športovo-technická komisia 


OZNAMY: 

  1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda dôrazne upozorňuje FK na dodržanie: 

- čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF 

- čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná, 

- čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet. 

ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. 

(2) V nadväznosti na prijaté uznesenie VV ZsFZ č. U51/09/2023 ŠTK ObFZ Dunajská Streda oznamuje, že halový turnaj dospelých sa uskutoční dňa 26.11.2023 /nedeľa/ v Mestskej športovej hale v Topoľčanoch.  

Účastníkmi podujatia budú mužstvá z jednotlivých ObFZ umiestnené na 1. mieste po jesennej časti 2023/24 v najvyššej oblastnej súťaži /12 účastníkov/.  

(3)ŠTK vyzýva FK aby osoby  s ŤZP preukazom a so sprievodcom púšťali na MZ ObFZ Dunajská Streda bezodplatne. 

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 2.11.2023. 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.  

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda 

Richard Földes 

 

Disciplinárna komisia    

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 26.10.2023: 

U118 Tamási György (1258458) SC Veľké Dvorníky, RP 10,- 

U119 Kačmarik Rafael (1262796) ŠK Rohovce, RP 10,- € 

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abdg, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP od 26.10.20223): 

U120 Lakatos Alex (1292358) ŠK FC Vydrany 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- € 

U121 Sántha Máté (1324615) PSE Horná Potôň 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- € 

U122 Vass Bálint (1257965) MFK Malé Dvorníky 1 s.s. N, podľa 45/1b,2, RP 10,- € 

U123 Chamilla Patrik (1209706) FK Veľká Paka 4 týždne N, podľa 49/1b,2b, RP 10,- € 

U124 Rigó Adrián (1160067) ŠK Čakany 5 týždňov N, podľa 48/1c,2b, RP 10,- € 

U125 Derzsi Tibor (1245358) FK Trnávka 1 s.s. N, podľa 45/1b,2, RP 10,- € 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4): 

U126 Vass Pavol (1256251) FK Trnávka - 2 týždne P (U95) od 26.10.2023 do 

25.05.2024, RP 10,- € 

U127 Kuki Dávid Michal (1476823) NAFC Veľké Blahovo U15 – 1 týždeň P (U111) od 26.10.2023 do 25.05.2024, RP 10,- € 

 

Oznamy 

U128 FC Nový Život - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k neprístojnosti diváka počas stretnutia FK Holice – FC Nový Život. 

 

Pokuty: 

U129 FC Nový Život – pokuta 50.- €, divák Frano Marián zákaz vstupu na všetky štadióny počas stretnutí FC Nový Život do 31.12.2023, podľa 9/1c,2d, 20/1,2,3, 58/2a,4 DP od 26.10.2023. DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U116 

 

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy do 12:00 h. 

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1). 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 2.11.2023.  

Tomáš Máhr 

predseda DK ObFZ Dunajská Streda 

 

Komisia rozhodcov 

 DELEGOVANIE: 

 KR vydelegovala 14. kolo a vykonala zmeny na 13.kolo 

 OZNAM: 

 KR upozorňuje R na - čl. 49, ods. 1 SP SFZ: Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF 

 - čl. 49, ods. 8 SP SFZ: Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná, 

 - čl. 56, ods. 1, písm. j SP SFZ: Organizátor stretnutia je povinný zabezpečiť rozhodcovi v miestnosti pre delegované osoby počítačové zariadenia (počítač, tlačiareň, prípadne multifunkčné zariadenia) a ich pripojenie na internet. 

 ŠTK ObFZ Dunajská Streda ďalej upozorňuje FK, že keď konfrontácia v súťažiach mládeže nebude vykonaná, ŠTK ObFZ Dunajská Streda bude postupovať podľa čl. 82, ods. 1, písm. f SP SFZ (Kontumácia stretnutia) a klub bude odstúpený na doriešenie DK ObFZ Dunajská Streda. 

 R sú povinný prekontrolovať najneskôr v piatok delegovanie rozhodcov v ISSF a prípadné nezrovnalosti obratom oznámiť predsedovi KR. 

 KR upozorňuje R, že pri problémoch s vypisovaním Zápisu o stretnutí majú volať p. Ľ. Horvátha na tel. čísle 0902 194 700. 

  Predseda KR 

Vojtech FEKETE 

 

TMK/KM 

  1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

 Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia. 

  •  Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“.Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ. 

 UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV: 

 Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie. 

  •  Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“.Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín

(2) ObFZ Dunajská Streda spolu s o.z. Kukkonia a MOL Akadémiou minulý rok spustil iniciatívu Kukkonia Liga s cieľom podporiť miestne športové kluby v ich snahe dosiahnuť, aby bol futbal dostupný pre každého, a aby mali všetci ratolesti radosť z tejto fantastickej hry. 

Okrem rozvoja detí kladieme dôraz na podporu trénerov Kukkonia ligy a ich práce, a preto pre nich usporiadame 6. novembra 2023 v MOL Aréne bezplatný odborný deň i príležitosť na ďalšie vzdelávanie. 

Účasť je podmienená registráciou. 

 Tréneri mužstiev Kukkonia ligy sa prihlásia do 27. októbra 2023 prostredníctvom e-mailu na kukkonialiga@kukkonia.sk 

 Miesto konania: MOL Aréna, VIP Silver – prednášky, MOL Akadémia – praktická časť 

Program a témy odborných prednášok: 

16:00–16:20 Registrácia 

16:30–16:45 Vyhodnotenie projektu Kukkonia Liga a predstavenie plánov (OZ Kukkonia – Tímea Dóka, FC DAC 1904 – Krisztián Németh, Tibor Ravasz) 

16:45–17:30 Predstavenie španielskej futbalovej školy (Antonio Muňez – FC ETO Győr) 

17:30–17:45 Coerver Coaching – teoretická časť (Coerver Hungary: József Szalma, Magor Szalma) 

17:45–18:00 Prestávka 

18:00–18:30 Presun na MOL Akadémiu (Viedenská cesta 1.) 

18:30–19:45 Coerver Coaching – praktická časť (Coerver Hungary: József Szalma, Magor Szalma) Rátame s aktívnou účasťou trénerov; športová výbava je nevyhnutná. 

19:45–20:00 Diskusia, Záver akcie 

 

Tomáš Gaál   

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda  

Súvisiaci obsah