15.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Oznam sekretariátu - NEPLATIČI !!!

15.10.2020, Ľudovit Szerencsés

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové   kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac september 2020 bola dňa 13.10.2020 /utorok/ a sú   evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ! 

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia podľa požiadavky, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ!!!


NEPLATIČI ObFZ a ZsFZ:

Dynamo Blatná na Ostrove

FK Holice

TJ Lehnice

OFK Rapid Ohrady

1.FC Roma Zlaté Klasy

FK Zlaté Klasy

OFC Sap 1986

SC Veľké Dvorníky

Družstevník Medveďov

Družstevník Mierovo

Družstevník Okoč-Sokolec

Družstevník Vrakúň

MFK Malé Dvorníky

TJ ŠM Janíky


Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda

15.10.2020

Prečítané: 155x