Komisia rozhodcov
DS-KR-2020/2021-0103
Sťažnosť
Družstevník Okoč-Sokolec – na R. G. Világi zápas 7. kola VI. igy ObFZ DS DSC Orechová Potôň – Družstevník Okoč-Sokolec. Na základe Správy DZ sťažnosť je neopodstatnená a v zmysle čl. B/10/f RS KR sťažnosť neprerokovala.
Rozhodnutie: DS-KR-2020/2021-0103
Klub: TJ Družstevník Okoč - Sokolec
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 14:40
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 14:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 01.10.2020 14:41