Komisia rozhodcov
DS-KR-2020/2021-0040
Náhrady DO
Bezhotovostný styk - náhrady DO - 1. splátka so servisným poplatkom prevzatie 487 € splátka 200 € uhrada 0 € zostatok 287
Rozhodnutie: DS-KR-2020/2021-0040
Klub: SC Veľké Dvorníky
Dátum zaevidovania: 21.07.2020 11:43
Dátum vyriešenia: 21.07.2020 11:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
0 EUR 21.07.2020 11:43