Disciplinárna komisia
DS-DK-2020/2021-0037
Pokuty
U38 FK Holice – pokuta 100,- € podľa 64/1b DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2020/2021-0037
Klub: Futbalový klub Holice
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 08:59
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 08:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.09.2020 08:59
POKUTY