Disciplinárna komisia
DS-DK-2020/2021-0028
Oznámenie
U29 Juhász Zoltán (1065834) FK Veľká Paka – Menovanému DK ochranným opatrením pozastavuje výkon športovej činnosti až do vyriešenia prípadu podľa 71/1,3abg, 43/1,2a,4 DP. RP 10 €
Rozhodnutie: DS-DK-2020/2021-0028
Klub: FK Veľká Paka
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 09:57
Dátum vyriešenia: 18.09.2020 09:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 18.09.2020 09:57