Disciplinárna komisia
DS-DK-2020/2021-0010
Oznámenie
U10 DSC Orechová Potoň - OFK Rapid Ohrady – DK berie na vedomie vyjadrenie klubov k U7 a pripad uzatvára bez uloženia DO.
Rozhodnutie: DS-DK-2020/2021-0010
Klub: DSC Orechová Potôň
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 09:55
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 09:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.08.2020 09:55