Disciplinárna komisia
DS-DK-2020/2021-0002
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
U2 Florian Milan (1296726) FK Blahová, Bellova Ves
Rozhodnutie: DS-DK-2020/2021-0002
Klub: FK Blahová, Bellova Ves
Dátum zaevidovania: 21.08.2020 07:20
Dátum vyriešenia: 21.08.2020 07:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.08.2020 07:21