Disciplinárna komisia
DS-DK-2020/2021-0001
Zmena DS
U1 Lamos Bálint (1258087) FK Zlaté Klasy – zamietnuté – RP 10 €
Rozhodnutie: DS-DK-2020/2021-0001
Klub: FK Zlaté Klasy
Dátum zaevidovania: 14.08.2020 07:41
Dátum vyriešenia: 14.08.2020 07:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.08.2020 07:41