13.10.2020, Pavel Príkopa

USMERNENIE ObFZ BA-VIDIEK K MIMORIADNYM OPATRENIAM VLÁDY SR A ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

13.10.2020, Pavel Príkopa

USMERNENIE ObFZ BA-VIDIEK K MIMORIADNYM OPATRENIAM VLÁDY SR A ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. Po ich zverejnení ( predpoklad najneskôr v stredu 14.10.2020 ) a  následnom uvedení do platnosti Úradom verejného zdravotníctva, ( predpoklad s účinnosťou od štvrtka 15.10.2020) prijmeme rozhodnutie týkajúce sa ďalšieho vývoja súťaží riadených Oblastným futbalovým zväzom Bratislava – vidiek.

Účinnosť a platnosť ďalších opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu k seniorským súťažiam a ostatným športovým aktivitám (športové kempy, tréningový proces, turnaje, prípravné zápasy a pod.), nie je v dobe vydania tohto usmernenia oficiálne známa. SFZ po ich dôkladnej analýze vydá usmernenie týkajúce sa týchto opatrení hneď, ako to bude možné.

SFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.futbalsfz.sk

Prečítané: 125x