16.10.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BA-VIDIEK Č. 16 ZO DŇA 16.10. 2020

16.10.2020, Pavel Príkopa

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ BA-VIDIEK Č. 16 ZO DŇA 16.10. 2020

SEKRETARIÁT

Sekretariát Obfz BA-vidiek oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, platné od 15.10 2020.

Celé znenie Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na linke nižšie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SRpri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020.pdf

ObFZ BA-vidiek oznamuje usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 15.10.20120

Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

Śportovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

Upozorňujeme a žiadame všetky FK v pôsobnosti BFZ o dodržiavanie všetkých opatrení a usmernení, vydaných štátnymi orgánmi.

Na našej stránke v časti dokumenty sú doplnené nasledovné novelizované predpisy SFZ s účinnosťou od 18. 6. 2019: Registračný a prestupový poriadok SFZ, Súťažný poriadok a Etický kódex SFZ. Poriadky nájdete aj na stránke www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk .

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 51: Na základe nariadených opatrení ÚVZ SR, v ktorých sa okrem iného uvádza:

„ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.“ ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže riadené ŠTK ObFZ Bratislava-vidiek (S5V, S6V, SD4V) od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, až do odvolania.

Uzn. č. 52: Žiada klub TJ Slovan Vištuk o vyjadrenie, akým spôsobom bude/bola nahradená škoda klubu FC Malacky spôsobená na dverách hráčskej šatne hráčom Martinom Ďuračkom v stretnutí 9. kola S5V Malacky B – Vištuk. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 20.10.2020.

Uzn. č. 53: Žiada klub MFK Rusovce o vyjadrenie, akým spôsobom bude/bola nahradená škoda klubu FC IMAS spôsobená na kvetináči hráčom Lukášom Ležovítom v stretnutí 7. kola SD4V IMAS – Rusovce. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 20.10.2020.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

U48 - Martin SAKSA 1211898 (S5V- FC Slovan Modra) od 11.10.2020. /10 €/

U49 - Mário LŐRINCZI 1297347 (S5V- FC Malacky) od 11.10.2020. /10 €/

U50 - Martin ĎURAČKA 1259209 (S5V- TJ Slovan Vištuk) od 11.10.2020. /10 €/

U51 - Tomáš LOPOŠ 1311045 (SD4V- ŠK Závod) od 12.10.2020. /5 €/

Oznamy:

U52 - Juraj MATÚŠEK - lekár 1196011 (S6V- FC Suchohrad). DK na základe písomného stanoviska KRaD ObFZ Bratislava-vidiek rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 9.kola S6V FC Suchohrad - ŠK Gajary zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa DP čl. 78/5a. /10 €/

U53 - Daniel PITEK - vedúci družstva 1125296 (S6V- ŠK Gajary). DK na základe písomného stanoviska KRaD ObFZ Bratislava-vidiek rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 9.kola S6V FC Suchohrad - ŠK Gajary zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa DP čl. 78/5a. /10 €/

U54 - TJ Slovan Viničné (S5V) - DK na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.15 zo dňa 9.10.2020 za nezverejnenie celého videozáznamu zo stretnutia 8.kola S5V Viničné -Budmerice podľa RS čl. 2.4a) ukladá DS - finančnú pokutu vo výške 50,- €, podľa DP čl. 64/1a a čl. 12 DP. /10 €/

U55 - OFK Vysoká pri Morave (S5V) - DK na základe vyjadrenia delegovaných osôb a Správy DS začína voči klubu OFK Vysoká pri Morave disciplinárne konanie vo veci HNS člena US voči hráčovi hosťujúceho družstva (rasistické nadávky) v stretnutí 9.kola S5V OFK Vysoká pri Morave - OŠK Plavecký Štvrtok a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska vo veci a identifikáciu člena US do 20.10.2020. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 21.10.2020 o 15.00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20. 7. 2020 nájdete TU. Zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 sú zverejnené TU.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava-vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0903 718455 - sekretariát, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

KOMISIA MLÁDEŽE

Upozornenie pre FK

KM ObFZ BA-vidiek pozastavuje (prerušuje)všetky súťaže riadené KM ObFZ BA-vidiek (SZV, MZV) od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, až do odvolania.

a/ MZV ( sk.A ) – 4.kolo: FKM Stupava – ŠK Závod

KM zrušila kontumáciu uvedeného stretnutia a potvrdzuje výsledok 2 : 0 dosiahnutý na ihrisku. Uznesenie bolo zaslané účastníkom konania cez ISSF.

[doc]US ObFZ BA - vidiek č.16 zo dňa 16.10.2020.pdf
Prečítané: 129x