17.07.2020, Pavel Príkopa

Seminár trénerov PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ

17.07.2020, Pavel Príkopa

Seminár trénerov PŠC Pezinok v spolupráci s TMK BFZ

Dňa 20. augusta 2020 (štvrtok) organizuje PŠC Pezinok seminár trénerov futbalu na tému "Príprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese”. Seminár je určený pre trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (možnosť prihlásiť sa aj trénerom bez licencie) a bude slúžiť aj na predĺženie spomínaných licencií.

Seminár je prioritne určený pre trénerov pôsobiacich v kategóriach prípraviek. Súčasťou seminára budú 2 prezentácie TJ (teória) a 2 TJ (prax) priamo na ihrisku.

PRIHLASOVANIE: Záväzné prihlasovanie prebieha na webovej stránke www.pscpezinok.sk/seminar-sfz. Prihlasovanie len elektronickou formou do 20.08.2020. Cena pre prvých 15 účastníkov je 20 €, pre všetkých ostatných účastníkov je cena 25 €. Poplatok za prihlasovanie sa uhradí na mieste počas prezentácie účastníkov. Počet miest je určený pre 40 ľudí.

V prípade potreby kontaktujte:

Ernest Mészáros

Predseda klubu PŠC Pezinok

T. č.: 0903 822 475 Email: meszaros@pscpezinok.sk

SEMINÁR TRÉNEROV UEFA GC/B LICENCIE – PŠC PEZINOK

Organizátor: PŠC PEZINOK a TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ – Odd. vzd. trénerov

Termín: 20.08. 2020, štvrtok

Začiatok seminára: 15:00 hod.

Miesto: Štadión PŠC Pezinok

Pre trénerov: Prioritne pre trénerov prípraviek s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou

Rozsah seminára: 5 hodín

Potvrdenie: Účasť sa eviduje v ISSF v konte trénera

Poznámka: Obmedzený počet miest pre 40 ľudí.

Prihláška: Len elektronickou formou do 18.08.2020.

Spôsob prihlasovanie nájdete na stránke: www.pscpezinok.sk/seminar-sfz

PROGRAM SEMINÁRA

14:40 – 15:00 Prezentácia účastníkov

15:00 – 15:10 Otvorenie seminára

15:10 – 15:40 Model a štruktúra TJ v kategórii mladšia prípravka - teória M. Kováč

16:00 – 17:15 Ukážka obsahu TJ v kategórii mladšia prípravka - prax M. Kováč

17:15 – 17:30 Občerstvenie a prestávka

17:30 – 18:00 Rozvoj sebadôvery a spolupráce hráčov v kategórii staršia prípravka - teória E. Vilčinský

18:15 – 19:30 Úkážka vedenia TJ v kategórii staršia prípravka - prax E. Vilčinský

19:30 – 20:00 Diskusia M. Kováč, E. Vilčinský

20:00 Ukončenie seminára

Záverečná prezencia účastníkov

Prečítané: 74x