21.09.2020, Pavel Príkopa

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-VIDIEK U14 - 30.09.2020

21.09.2020, Pavel Príkopa

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-VIDIEK U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.09.2020

                                                Oblastný futbalový zväz Bratislava – vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava

                                                                                           N O M I N Á C I A

                                                    Hráčov U14 ( nar. 1.1. 2007 a mladší) výberu ObFZ Bratislava - vidiek

na kontrolný zraz 30.9.2020 v stredu o 16.30 hod. v rámci programu podpory talentov SFZ na futbalovom štadióne PŠC Pezinok

Hráči

Adam Prídený BR SFC Kalinkovo                     Adrián Drobec FK Slovan Ivanka p.D. 

Michal Belko FKM Stupava                               Jakub Kopček MŠK Senec

Jakub Kochan FK Slovan Ivanka p.D.               Kristián Klus   FKM Stupava

Peter Borušovič ŠK Nová Dedinka                 Šimon  Buček  OŠK Chorvátsky Grob

Samuel Sidivár OŠK Chorvátsky Grob           František Somorovský PŠC Pezinok

Lukáš Varga ŠK Nová Dedinka                        Richard Daniš  TJ Malinovo

RT:

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková

Tréner : Peter Zboniak      

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 30.9.2020 /streda/ o 16.00 hod. na štadióne PŠC Pezinok, Komenského 30.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť p. P. Zboniak 0905709817 , alebo  e-mailom: peter.zboniak@gmail.com .

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia /zodpovední zástupcovia/ berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Táto nominácia hráčov U14 zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

Pôvodný termín konania KZ hráčov U14 bol plánovaný na deň 28.9.2020 a presunutý na deň 30.9.2020 /streda/.


[doc]KZ U14 ObFZ BA-vidiek 30. 9. 2020 PŠC Pezinok.pdf
Prečítané: 105x