Disciplinárna komisia
BAv-DK-2020/2021-0055
U55
OFK Vysoká pri Morave (S5V) - DK na základe vyjadrenia delegovaných osôb a Správy DS začína voči klubu OFK Vysoká pri Morave disciplinárne konanie vo veci HNS člena US voči hráčovi hosťujúceho družstva (rasistické nadávky) v stretnutí 9.kola S5V OFK Vysoká pri Morave - OŠK Plavecký Štvrtok a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska vo veci a identifikáciu člena US do 20.10.2020. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2020/2021-0055
Klub: OFK Vysoká pri Morave
Dátum zaevidovania: 17.10.2020 08:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
OFK Vysoká pri Morave (S5V) - DK na základe vyjadrenia delegovaných osôb a Správy DS začína voči klubu OFK Vysoká pri Morave disciplinárne konanie vo veci HNS člena US voči hráčovi hosťujúceho družstva (rasistické nadávky) v stretnutí 9.kola S5V OFK Vysoká pri Morave - OŠK Plavecký Štvrtok a žiada klub o zaslanie podrobného písomného stanoviska vo veci a identifikáciu člena US do 20.10.2020. /10 €/ 10 EUR 17.10.2020 08:42