Disciplinárna komisia
BAv-DK-2020/2021-0054
U54
TJ Slovan Viničné (S5V) - DK na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.15 zo dňa 9.10.2020 za nezverejnenie celého videozáznamu zo stretnutia 8.kola S5V Viničné -Budmerice podľa RS čl. 2.4a) ukladá DS - finančnú pokutu vo výške 50,- €, podľa DP čl. 64/1a a čl. 12 DP. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2020/2021-0054
Klub: TJ Slovan Viničné
Dátum zaevidovania: 17.10.2020 08:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
TJ Slovan Viničné (S5V) - DK na základe odstúpenia ŠTK z ÚS č.15 zo dňa 9.10.2020 za nezverejnenie celého videozáznamu zo stretnutia 8.kola S5V Viničné -Budmerice podľa RS čl. 2.4a) ukladá DS - finančnú pokutu vo výške 50,- €, podľa DP čl. 64/1a a čl. 12 DP. /10 €/ 10 EUR 17.10.2020 08:40
POKUTY