Komisia mládeže
BAv-KM-2020/2021-0024
mladší žiaci
KM ruší svoje uznesenie číslo BAv-KM-2020/2021-0018 zo dňa 20.9.2020 ohľadne kontumácie stretnutia 4.kola súťaže MZV ( sk.A ) medzi FKM Stupava - ŠK Závod. Týmto novým uznesením ruší kontumáciu stretnutia 0 : 3 v prospech ŠK Závod a ponecháva v platnosti výsledok 2 : 0 dosiahnutý na ihrisku. Odôvodnenie: námietka ŠK Závod bola podaná len ako všeobecný podnet, čiže vôbec nespĺňala náležitosti SP SFZ čl.86/1, body a-f
Rozhodnutie: BAv-KM-2020/2021-0024
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 17:20
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 17:20
Stav: Vyriešené