Komisia mládeže
BAv-KM-2020/2021-0023
odvolanie
KM berie na vedomie podnet odvolania FKM Stupava vo veci kontumácie stretnutia 4.kola MZV medzi FKM Stupava - ŠK Závod hraného 19.9.2020. V danej veci rozhodne v zákonnej lehote 13.10.2020. Uznesenie bude zaslané účastníkom konania FKM Stupava a ŠK Závod cez ISSF. FKM Stupava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok za odvolanie vo výške 50 Euro ( SP SFZ čl.88/2 a RS ObFZ Bratislava vidiek čl.8.3 )
Rozhodnutie: BAv-KM-2020/2021-0023
Klub: FKM Stupava
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 08:42
Dátum vyriešenia: 13.10.2020 05:52
Stav: Vyriešené