Komisia mládeže
BAv-KM-2020/2021-0022
mladší žiaci
KM obdržala prostredníctvom sekretariátu ObFZ Bratislava odvolanie FKM Stupava vo veci kontumácie stretnutia 4.kola súťaže mladších žiakov MZV sk. A medzi družstvami FKM Stupava - ŠK Závod hraného dňa 19.9.2020. Odvolanie bolo podané v zákonnej lehote. Z dôvodu nejednotnosti názorov na vyhlásenú kontumáciu stretnutia KM využíva RS ObFZ Bratislava vidiek čl.8.2 a vec postupuje na konečné rozhodnutie najvyššiemu riadiacemu orgánu VV ObFZ Bratislava vidiek, ktorý môže rozhodnúť či potvrdí kontumáciu stretnutia, resp. dá zrušiť kontumáciu stretnutia a potvrdí výsledok dosiahnutý na ihrisku v riadnom hracom čase alebo rozhodne o opakovaní stretnutia na hracej ploche, ktorá spĺňa RS čl.2.5 pre kategóriu mladší žiaci.
Rozhodnutie: BAv-KM-2020/2021-0022
Dátum zaevidovania: 06.10.2020 07:28
Dátum vyriešenia: 06.10.2020 07:29
Stav: Vyriešené