Komisia mládeže
BAv-KM-2020/2021-0013
zmena
Súťaž SZV U15 - zmena hracej ploch, hracieho dňa a času: ŠK Báhoň - hrací deň: sobota, hrací čas: sobota 3 hod. pÚHČ, hracia plocha: ŠK Báhoň
Rozhodnutie: BAv-KM-2020/2021-0013
Dátum zaevidovania: 29.08.2020 19:17
Dátum vyriešenia: 29.08.2020 19:17
Stav: Vyriešené