Komisia rozhodcov
BAv-KR-2020/2021-0001
BAV-KR-2020/2021-0001
51´- sťažnosť opodstatnená 59´- sťažnosť neopodstatnená 60´- sťažnosť čiastočne opodstatnená , HMH signalizovaný nesprávne , OT ČK za HNS H18 voči AR1 udelená správne 87´- sťažnosť neopodstatnená , nakoľko videozáznam nepotvrdzujem tvrdenie podávajúceho klubu S delegátom stretnutia vykonaný rozhovor na zasadnutí KRaD ObFZ Ba-vidiek
Rozhodnutie: BAv-KR-2020/2021-0001
Klub: FC Slovan Modra
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 15:00
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 15:01
Stav: Vyriešené