Streda, 19. mája, 2021Meniny má Gertrúda
Oznamy

VV SFZ SCHVÁLIL PREDĹŽENIE ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

24. mar 2021 o 00:00

VV SFZ SCHVÁLIL PREDĹŽENIE ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.04. 2021

    Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP bol oficiálne VV SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021.

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne pracovná skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia s termínom do 30. apríla 2021 bol schválený členmi VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam dňa 23. marca 2021.

rapp-novela-23_03_2021-konsolidovane-znenie.pdf