19.06.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.27 2019/2020 zo dňa 19.6.2020

19.06.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.27 2019/2020 zo dňa 19.6.2020

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

na základe schválenia termínovej listiny ObFZ Bratislava - mesto na súťažný ročník 2020/2021 Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto sa seniorské súťaže začnú v termínoch:

S5A V.liga: 15.-16. 8. 2020

Začiatok súťaže S6A VI.liga bude schválený podľa počtu prihlásených družstiev.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 1. 6. do 26. 6. 2020 do súťaží, v ktorých pôsobili do predčasného ukončenia.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. Sobota 10,30, resp. Nedeľa UHČ a pod. V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil upustenie od štartovného vkladu za súťažný ročník 2020/2021 v súťažiach seniorov S5A, S6A.

Každé družstvo zaradené v súťaži S5A a S6A musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí poplatok vo výške S5A 150,- € a S6A 85,- €, ktorý bude použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Prihlásené družstvá ku dňu 19.6.2020:

S5A V. liga: ŠK Krasňany Bratislava, TJ Malinovo, ŠKO Miloslavov

S6A VI. liga: NŠK 1922 Bratislava, NŠK 1922 Bratislava “B”, FK Reca, FK The Dragons, ŠK Kaplna, TJ Slávia Ekonóm Bratislava, ŠK Hamuliakovo, ŠK Čataj FK, Futbalová komunita Kozmos

Futbalové kluby V.ligy môžu podať prihlášky do nového ročníka pohárovej súťaže Slovnaft Cup elektronickou prihláškou do súťaží prostredníctvom ISSF systému do 26.06.2020 do 23:59 hod. Naplánovaný termín 1.kola je 25-26.7. Dôležitou informáciou je, že kluby Fortuna ligy a 2.ligy budú nasadené už do 2.kola. Tak, ako v minulých ročníkoch ,aj v tomto budú na začiatku vyžrebované do pavúka prvé 3.kolá.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Bratislava – mesto v súťažnom ročníku 2020/2021 je od 1. 6 do 26. 6. 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Nedeľa UHČ), napr. Sobota 10:30, resp. Nedeľa UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky na žrebovacie číslo, napr. hody a pod.

Začiatok súťaží SZM a MZM bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Prihlásené družstvá ku dňu 19.6.2020:

SZM starší žiaci U15: MFK Záhorská Bystrica, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, Senec Football Academy

MZM mladší žiaci U13: MFK Záhorská Bystrica, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, FK Rača “B”, FKM Devínska Nová Ves, Senec Football Academy

Prečítané: 56x