Utorok, 28. septembra, 2021Meniny má Václav
Úradné správy

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.2 2021/2022 zo dňa 09.07.2021

Dušan Štofik|9. júl 2021 o 09:51

SEKRETARIÁT:

Od 15.06.2021 vykonáva funkciu sekretára ObFZ Bratislava-mesto p. Mgr. Ľubomír Udvardy. Kontakty: t.č. 0911 014 596, e-mail: lubomir.udvardy@futbalsfz.sk.

Link na aktuálnu verziu Pravidiel futbalu (platných od 1.7.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Link na aktuálnu verziu Súťažného poriadku SFZ (úplné znenie platné od 1. 7. 2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Link na aktuálnu verziu Disciplinárneho poriadku SFZ (úplné znenie účinné od 1.7.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

Link na aktuálnu verziu Registračného a prestupového poriadku SFZ (úplné znenie platné od 8. 6. 2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

na základe schválenia termínovej listiny ObFZ Bratislava - mesto na súťažný ročník 2021/2022 Výkonným výborom ObFZ Bratislava - mesto sa seniorské súťaže začnú v termínoch:

S5A V.liga: 14.-15. 8. 2021

Formát obidvoch súťaží a začiatok súťaže S6A bude zverejnený po schválení zaradenia družstiev Výkonným výborom ObFZ Bratislava-mesto.

Výkonný výbor ObFZ Bratislava - mesto schválil upustenie od štartovného vkladu za súťažný ročník 2021/2022 v súťažiach seniorov S5A, S6A.

Každé družstvo zaradené v súťaži S5A a S6A musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo. V prípade, že ho mať nebude, uhradí poplatok vo výške S5A 150 € a S6A 85 €, ktorý bude použitý na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Prihlásené družstvá:

S5A V. liga: ŠKO Miloslavov, FK Inter Bratislava “B”, MŠK Iskra Petržalka, NŠK 1922 Bratislava, Lokomotíva Devínska Nová Ves “B”, ŠK Igram, FK Danubia Veľký Biel, ŠK Krasňany Bratislava, TJ Malinovo, MŠK Kráľová pri Senci, OŠK Marianka, MKF Slovan Záhorská Bystrica, OŠK Chorvátsky Grob

S6A VI. liga: NŠK 1922 Bratislava “B”, Š.Ú.R., ŠK Čataj, FC Volkswagen Bratislava, FK RECA, ŠK Kaplna, FK Kozmos, ŠK Vrakuňa “B”, ŠK Hamuliakovo, Fk The Dragons, FC Ružinov Bratislava, TJ Slávia Ekonóm Bratislava

KOMISIA MLÁDEŽE:

V súťaži SZM je prihlásených spolu 22 družstiev, v súťaži MZM je prihlásených spolu 33 družstiev. Formát a termínová listina obidvoch súťaží budú zverejnené po schválení zaradenia družstiev Výkonným výborom ObFZ Bratislava-mesto.

Prihlásené družstvá:

SZM: FK Rača Bratislava “B”, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK “B”, MŠK Iskra Petržalka “B”, NŠK 1922 Bratislava “B”, ŠK Nová Dedinka, FK Dúbravka, FK Vajnory, MFK Záhorská Bystrica, Senec Football Academy, OFK Dunajská Lužná, SFC Kalinkovo, TJ Rovinka, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, OŠK Chorvátsky Grob, FK Lamač Bratislava, ŠK Tomášov, SDM Domino “B”, TJ Malinovo, MŠK Senec “B”, ŠK Slovan Bratislava “B” 

MZM: ŠKO Miloslavov, FK Rača Bratislava “B”, Senec Football Academy, Senec Football Academy “B”, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, PŠC Pezinok “C”, MŠK Iskra Petržalka “B”, NŠK 1922 Bratislava “B”, FKP Dúbravka “B”, ŠK Kaplna, ŠK Nová Dedinka, FK Dúbravka, FK Dúbravka “B”, FK Vajnory, FK Vajnory “B”, SDM Domino “C”, MFK Záhorská Bystrica, FKM Devínska Nová Ves, OFK Dunajská Lužná, SFC Kalinkovo, ŠK Vrakuňa “B”, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Slovan Ivanka pri Dunaji “B”, OŠK Chorvátsky Grob, FK Lamač Bratislava, MŠK Kráľová pri Senci, SDM Domino “B”, ŠK Tomášov, FK Slovan Most pri Bratislave, TJ Malinovo, MŠK Senec “B”, FK Danubia Veľký Biel

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 71: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/21 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/22. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné: V. liga = 30.- € a VI. liga = 20.- €.

KOMISIA ROZHODCOV:

Žiada rozhodcov a delegátov, aby si prostredníctvom ISSF, vo svojom profile (Moje členské poplatky) vygenerovali členské pre súť. ročník 2021/22 a toto hneď aj uhradili. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia.

Súvisiace články