09.10.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2020/2021 zo dňa 9.10.2020

09.10.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2020/2021 zo dňa 9.10.2020

ODVOLACIA KOMISIA:

Odvolacia komisia ObFZ Bratislava-mesto na svojom zasadnutí dňa 07.10.2020 prerokovala nasledujúce podanie a prijala toto rozhodnutie:

(OK 001/2020)

Odvolanie FK Reca voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Bratislava-mesto  uvedenej v Úradnej správe č. 12, voči U. č. 25 v časti odobratia 3 súťažných bodov zo dňa 18.09.2020.

Odvolacia komisia ObFZ BA-Mesto prijala toto rozhodnutie:

Odvolanie FK Reca podľa článku 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ zamieta .

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Nariaďuje odohrať:

S5A:

8. kolo

MKF Slovan Záhorská Bystrica Lokomotíva Devínska Nová Ves “B” dňa 13.10. o 16:00

Schvaľuje zmenu:

S5A:

10. kolo

FK Danubia Veľký Biel MŠK Iskra Petržalka dňa 17.10. o 10:30

12. kolo

FK Danubia Veľký Biel ŠKO Miloslavov dňa 31.10. o 10:30

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM A

6. kolo

MFK Záhorská Bystrica – ŠK Nová Dedinka dňa 14.10.2020 o 17:00 hod.

FK Lamač Bratislava – MŠK Kráľová pri Senci dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

7. kolo

MŠK Kráľová pri Senci – FK Družstevník Blatné dňa 14.11.2020 o 11:00 hod.

MZM B

6. kolo

SFC Kalinkovo – FKP Bratislava „B“ dňa 11.10.2020 o 11:00 hod.

MZM C

5. kolo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Dúbravka dňa 15.10.2020 o 18:00 hod.

Oznamuje:

Žiadame všetky mužstvá, ktoré v prípade trvalého dažďa a nespôsobilej HP, kontaktovali o nespôsobilej HP súpera a dohodli sa na náhradnom termíne. Následne túto dohodu zaevidovať cez ISSF systém ako žiadosť o zmenu termínu príslušného stretnutia (tak bude informovaný aj zväz aj rozhodcovia).

Žiada o nahlásenie nového termínu stretnutí:

MZM C

6. kolo

FK Mariathal Bratislava – SDM Domino „C“

Upozorňuje futbalové kluby, že tento rok ObFZ Bratislava – mesto nebude organizovať zimnú halovú ligu prípraviek.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Upozorňuje rozhodcov na povinnosť uvádzať do zápisu o stretnutí dôvod všetkých udelených osobných trestov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

KŘIVAN M.

nedostatočné popísané udelené OT (S5A Danubia - Inter “B”)

DURKÁČ A.

nedostatočné popísané udelené OT (S5A Chorv. Grob - Malinovo,S6A Kaplna- RECA)

STOLÁRIK S.

nedostatočné popísané udelené OT (S6A Kozmos - ŠUR )

GVORA O.

hlavný usporiadateľ nemá vykonávať inú funkciu v stretnutí (S6A Blatné - NŠK “B”)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 39:  Lukáš Pilo  1260251 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), vylúčený za HNS (hrubá urážlivá urážka R), podľa 48/1c DP.  DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 4.10.2020 do 7.11.2020.

U.č. 40: Lukáš Pilo  1260251 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), V skúšobnej dobe podmienečného uloženého výkonu disciplinárnej sankcie sa znovu dopustil previnenia, viď U.č.39. DK rozhodla, že menovaný si vykoná aj disciplinárnu sankciu, ktorej výkon bol podmienečne odložený a to 3 týždne v jarnej časti ročníka 2020/2021, podľa čl. 40/3 DP.

U.č. 41: Marek Pikáli  1211310 (OŠK Chorvátsky Grob, S5A), vylúčený za HNS        (urážlivý výrok smerom k R), podľa 48/1c DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 4.10.2020.

U.č. 42: Juraj Jajcaj  1245439 (NŠK 1922 Bratislava, S6A), vylúčený za HNS, vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1a DP.  DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 5.10.2020.

U.č. 43: Martin Kubica  1227429 (FK Družstevník Blatné, S6A). Na základe Správy delegáta zväzu mal byť hráč Martin Kubica vylúčený za HNS, vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, ale rozhodca vylúčil omylom hráča Martina Milošoviča. Uvedenú chybu rozhodcu delegát stretnutia oznámil VD FK Družstevník Blatné po stretnutí. DS - pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 5.10.2020.

U.č. 44: Martin Milošovič  1108701 (FK Družstevník Blatné, S6A). Na základe Správy delegáta zväzu DK ObFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 7. kola S6A FK Družstevník Blatné - NŠK 1922 Bratislava  zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 45: Mário Kozmer  1125444 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), od 4.10.2020.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:

U.č. 46: Peter Iskra  1100638 (Š.Ú.R., S6A), od 5.10.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 47: Marek Beňo 1230628 ( NŠK 1922 Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.34/2020-2021 a žiadosť zamieta.

U.č. 48: Štefan Stanko 1070204 (Š. Ú. R., S6A). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS počas stretnutia na lavičke mimo TZ (hrubé urážky delegovaných osôb a udretie protihráča po stretnutí, ktoré nahlásil VD FK Kozmos Michal Berta ) po stretnutí 7. kola S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R., podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 13.10.2020 a zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK.

U.č. 49: Futbalová komunita Kozmos, S6A. Berie na vedomie podanie prostredníctvom ISSF zo dňa 6.10.2020 ohľadom HNS hráča súpera Štefana Stanka po stretnutí 7. kola S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R a žiada o písomné stanovisko HU Mateja Bundila, trénera Jozefa Daniela a hráča Mareka Krutku  k incidentu medzi hráčom súpera Štefanom Stankom a hráčom domáceho družstva Marekom Krutkom, v termíne do 13.10.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

[doc]Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2020-2021 zo dňa 9.10.2020.pdf
Prečítané: 193x