23.07.2020, Jozef Pavlík

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto zo dňa 22. júla 2020 v Bratislave

23.07.2020, Jozef Pavlík
Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto zo dňa 22. júla 2020 v Bratislave

VV ObFZ Bratislava-mesto na svojom zasadnutí dňa 22.júla 2020

1. Uložil sekretárovi pánovi Pavlíkovi zabezpečiť predisponovanie finančných prostriedkov vo výške 1 000 EUR  v zmysle uznesenia č. 9/2/2020 zo zväzového účtu na účet prijímateľa, t.j. riadnych členov nášho Občianskeho združenia, vyvíjajúcich športovú činnosť, v termíne do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021, súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto.

2. Schválil návrh na zaradenie seniorských družstiev do súťaže S5A

1.) FK Danubia Veľký Biel

2.) OŠK Chorvátsky Grob

3.) MŠK Kráľová p/S

4.) MKF Slovan Záhorská Bystrica

5.) Lokomotíva Devínska Nová Ves "B"

6.) ŠK Igram

7.) TJ Malinovo

8.) FK Inter Bratislava „B

9.) NŠK 1922 Bratislava

10.) MŠK Iskra Petržalka

11.) ŠK Krasňany Bratislava

12.) ŠKO Miloslavov

13.) FK Mariathal Bratislava

14.) TJ Jarovce Bratislava

Schválil návrh na zaradenie seniorských družstiev do súťaže  S6A

1.) NŠK 1922 Bratislava „B“

2.) FK Reca

3.) FK The Dragons

4.) ŠK Vrakuňa Bratislava „B“

5.) TJ Slávia Ekonóm Bratislava

6.) ŠK Kaplna

7.) FK Družstevník Blatné

8.) Futbalová Komunita Kozmos

9.) ŠK Hamuliakovo

10.) FK Slovan Most pri Bratislave „B“

11.) Š.Ú.R.,

12.) ŠK Čataj – futbalový klub

3. Schválil návrh na zaradenie mládežníckych družstiev pre súťažný ročník 2020/21  nasledovne

Starší žiaci

SZM skupina “A”

Senec Football Academy, FK Družstevník Blatné, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK MFK Záhorská Bystrica, MŠK Iskra Petržalka, MŠK Iskra Petržalka, FK Vajnory, FK Lamač Bratislava, ŠK Nová Dedinka, MŠK Senec “B”, MŠK Kráľová pri Senci

SZM skupina “B”

FK Dúbravka, TJ Malinovo, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, FK Scorpions Bratislava, ŠK Tomášov, TJ Rovinka, NŠK 1922 Bratislava “B”, OFK Dunajská Lužná, MŠK Iskra Petržalka “B”

Mladší žiaci

MZM skupina “A”

FKM Devínska Nová Ves, NŠK 1922 Bratislava “B”, FK Dúbravka “B”, ŠK Nová Dedinka, TJ Rovinka “B”, ŠKO Miloslavov, OFK Dunajská Lužná, ŠK Vrakuňa Bratislava “B”, MŠK Senec “B”, FK Rača Bratislava “B”, FK Rača Bratislava “B”, TJ Čunovo

MZM skupina “B”

SDM Domino “B”, Futbalový Klub Polície Bratislava, SFC Kalinkovo, Senec Football Academy, TJ Malinovo, MŠK Kráľová pri Senci, MŠK Iskra Petržalka “B”, FK Lamač Bratislava, FK Vajnory, FK Rača Bratislava “C”

MZM skupina “C”

TJ Rovinka, FK Slovan Most pri Bratislave, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MŠK Iskra Petržalka, OŠK Chorvátsky Grob, MFK Záhorská Bystrica, FK Dúbravka, SDM Domino “C”, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, FK Mariathal Bratislava

4. Schválil návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto pre súťažný ročník 2020/2021

Rozhodcovia:

Abrman Martin, Bočák Jozef, Duhaň Peter, Gabura Andrej, Gvora Ondrej, Hajovský Dominik, Chalka Igor, Ihnacik Daniel, Jacečko Tomáš, Knopp Juraj, Koštrna Lukáš, Kravárik Oliver, Křivan Martin, Kubík Vladimír, Lacena Michal, Rataj Tomáš, Senko Peter, Senko Samuel, Sidenko Oleksandr, Stolárik Samuel, Šelc Sebastián, Šusták Henrich, Takáč Martin, Turčan Juraj, Ťažký Miroslav, Vargová Alexandra, Vány Marko, Veselý Marián

Delegáti:

Blecha Ján, Brody Milan, Čižmár Ľubomír, Choreň Matej, Lehuta Rudolf, Ľupták Štefan, Minarovič Jozef, Pavlíková Petra, Randa Vladimír, Štofik Dušan, Šuniar Ján, Žilavý Vladimír

5. Schválil návrh Rozpisu ObFZ Bratislava-mesto pre súťažný ročník 2020/21

6. Uložil predsedovi Komisie rozhodcov  ObFZ B-m vypracovať materiál pre potreby financovania  realizácie náboru nových rozhodcov

7. Schválil  jednorázový ročný príspevok  vo výške 300,-€,  ako náhradu za používaný mobilný telefón pri zabezpečovaní obsadzovania súťaží rozhodcami a delegátmi pre p. Štefana Ľuptáka.

8. Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto vyjadruje zásadný nesúhlas s postupom predsedu Bratislavského futbalového zväzu p. Jánošíka v súvislosti so schvaľovaním nominačných listín delegátov stretnutia SFZ pre súťažný ročník 2020/21 vo Výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu dňa 8.júla 2020. Jeho svojvoĺný pozmeňujúci návrh, týkajúci sa vyradenia p. Milana Lônčika z nominačných listín SFZ pre nasledujúci súťažný ročník, predložený priamo na zasadnutí VV SFZ bez akéhokoľvek prerokovania v orgánoch BFZ, len potvrdzuje jeho snahy pomstiť sa a tvrdo potierať akýkoľvek iný názor, ktorý nie je zhodný s jeho hodnotovým videním futbalového, ale aj spoločenského diania. Uvedeným postupom predviedol predseda BFZ taký stupeň arogancie moci, ktorý je pre predstaviteľov nášho Občianskeho združenia, ktoré pán Lônčik v exekutíve BFZ roky reprezentuje, absolútne neprijateľný a na pomery v slovenskom futbale málo vídaný. Predseda BFZ pán Jánošík opäť raz názorne ukázal, že na naplnenie jeho povolebných  predsavzatí spájaných s odhodlaním ľudí rešpektovať a spájať ich pre futbal, si budeme musieť ešte nejakú dobu počkať

Prečítané: 154x