28.05.2020, Jozef Pavlík

Komuniké zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-mesto zo dňa 27.5.2020 – ukončenie súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto

28.05.2020, Jozef Pavlík
Komuniké zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-mesto zo dňa 27.5.2020 – ukončenie súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto, okrem iného, schválil na svojom zasadnutí dňa 27.5.2020 v Devínskej Novej Vsi nasledovné uznesenia :

- V zmysle článku 7 ods.6 Súťažného poriadku SFZ predčasne ukončuje všetky súťaže riadené ObFZ Bratislava-mesto v súťažnom ročníku 2019/2020 z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19, ktorá nevytvára predpoklady na regulárne dohratie súťaží v termínoch stanovených Rozpisom súťaže. Výsledky doteraz odohraných stretnutí všetkých súťaží  zostávajú v platnosti a tabuľky sú schválené v tej podobe, v akej boli pred prerušením súťaže. Zostávajúce stretnutia sa neodohrajú a sú zrušené.

- Zaraďovanie družstiev do súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto pre súťažný ročník 2020/21 sa bude odvíjať od prihlasovania sa družstiev do súťaží vyššieho stupňa.

- Termínovú listinu pre súťažný ročník 2020/2021, v ktorej je naplánovaný začiatok súťaže v kategórii seniorov S5A na 15.-16. augusta 2020. Začiatok súťaže S6A a mládežníckych súťaží bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev.

- Do nového súťažného ročníka sa kluby môžu prihlasovať od 01.06.2020, výhradne elektronickou prihláškou prostredníctvom ISSF systému do súťaží, v ktorých pôsobili do predčasného ukončenia ročníka 2019/2020. Termín podania prihlášok je do 26.6.2020.

- Upustenie od štartovného vkladu pre súťažný ročník 2020/21 v súťažiach seniorov S5A, S6A, s výnimkou nesplnenia podmienky účasti mládežníckych družstiev, keď je klub povinný uhradiť príslušný sankčný poplatok (S5A 150,-€,-S6A 85,-€), ktorý bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

- Jednorázový príspevok vo výške 1000,-€ pre všetky kluby spadajúce pod ObFZ Bratislava-mesto, ktoré vyvíjajú súťažnú športovú činnosť, a ktorý má prispieť k zmierneniu negatívnych ekonomických vplyvov pandémie COVID-19.

Prečítané: 158x