Športovo-technická komisia
BAm-STK-2019/2020-0060
stanovisko na námietku MŠK Iskra Petržalka
Stanovisko Komisie rozhodcov a delegátov (KRaD) k námietke. Prostredníctvom Športovo-Technickej komisie ObFZ BA-mesto bola dňa 14.10.2019 KRaD doručená námietka Vášho klubu (ID 116606) voči udeleným druhým ŽK (a následne ČK) hráčom H6 Martinovi PIETROSZKOVI a H5 Michalovi PIETROSZKOVI v stretnutí 10.kola S5A FK ŠK Danubia Hrubý Šúr – MŠK Iskra Petržalka hranom dňa 12.10.2019 vo Veľkom Bieli. KRaD sa zaoberala Vašou námietkou dňa 16.10.2019. Po vzhliadnutí predmetných situácií z dostupného video záznamu a na základe Správy pozorovateľa rozhodcov zaujala nasledovné stanovisko: 74.min (22:10 video čas 2.polčasu): V prerušenej hre AR1 signalizáciou zástavkou privolal R a informoval ho, že hráč H6 sa dopustil priestupku tým, že verbálne prejavoval nespokojnosť s jeho rozhodnutím. R následne udelil hráčovi H6 OT-ŽK a keďže to bola pre hráča H6 druhá ŽK v stretnutí, tak mu bola následne udelená ČK. Priestupku sa dopúšťa každý hráč, ktorý slovami, gestami, posunkami alebo iným podobným správaním vyjadruje nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcu alebo iných rozhodcov, prípadne týmto spôsobom protestuje proti ich rozhodnutiu a to bez ohľadu na okolnosti, ktoré tomu predchádzali. Podľa názoru KRaD bol preto postup rozhodcov správny a vykonaný v súlade s Pravidlami futbalu. 75.min (23:03 video čas 2.polčasu): V prerušenej hre sa hráč H5 dopustil priestupku tým, že verbálne a gestami prejavoval nespokojnosť s rozhodnutím R. R následne udelil hráčovi H5 OT-ŽK a keďže to bola pre hráča H5 druhá ŽK v stretnutí, tak mu bola následne udelená ČK. Priestupku sa dopúšťa každý hráč, ktorý slovami, gestami, posunkami alebo iným podobným správaním vyjadruje nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcu alebo iných rozhodcov, prípadne týmto spôsobom protestuje proti ich rozhodnutiu a to bez ohľadu na okolnosti, ktoré tomu predchádzali. Podľa názoru KRaD bol preto postup rozhodcu správny a vykonaný v súlade s Pravidlami futbalu. Záverom: KRaD ObFZ BA-mesto považuje Vašu námietku na základe vzhliadnutého video záznamu a na základe Správy pozorovateľa rozhodcov za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: BAm-STK-2019/2020-0060
Klub: MŠK Iskra Petržalka
Dátum zaevidovania: 17.10.2019 10:47
Dátum vyriešenia: 17.10.2019 10:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
v zmysle bodu 9. RS ObFZ Bratislava mesto 40 EUR 17.10.2019 10:50