Športovo-technická komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. BAm-STK-2021/2022-0032

Poplatok za zmenu termínu zápasu

V zmysle Rozpisu futbalových súťaží riadených ObFZ BA-mesto pre súťažný ročník 2021 – 2022 a jeho článku 3.4 uhradí žiadateľ poplatok za prerokovanie a schválenie žiadosti o zmenu stretnutia v termíne kratšom ako 10 dní vo výške 20,-Eur. Tento poplatok bude zarátaný v mesačnej zbernej faktúre.

Rozhodnutie:BAm-STK-2021/2022-0032
Dátum zaevidovania:02.05.2022 11:00
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_ZA_ZMENU_TERMINU20 EUR02.05.2022 11:01