Disciplinárna komisia
BAm-DK-2020/2021-0054
U.č. 54: Š. Ú. R., S6A.
Š. Ú. R., S6A. Za HNS člena klubu Štefana Stanka v 7. kole S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R., podľa čl.47/2b a čl. 50/4 DP ukladá klubu DS – finančnú pokutu 50.-€.
Rozhodnutie: BAm-DK-2020/2021-0054
Klub: Š.Ú.R.
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 22:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Š. Ú. R., S6A. Za HNS člena klubu Štefana Stanka v 7. kole S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R., podľa čl.47/2b a čl. 50/4 DP ukladá klubu DS – finančnú pokutu 50.-€. 10 EUR 16.10.2020 22:45
POKUTY