Disciplinárna komisia
BAm-DK-2020/2021-0053
U.č. 53: Štefan Stanko 1070204 (Š. Ú. R., S6A)
Štefan Stanko 1070204 (Š. Ú. R., S6A). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného vyjadrenia klubu FK Kozmos ( písomné vyjadrenie nezaslal len Štefan Stanko ) k HNS počas stretnutia na lavičke mimo TZ (hrubé urážky delegovaných osôb a udretie protihráča po stretnutí ) 7. kola S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R., podľa čl.47/1b a čl. 50/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 47/2b a čl. 50/2b DP, od 5.10.2020 s prerušením počas zimnej prestávky.
Rozhodnutie: BAm-DK-2020/2021-0053
Klub: Š.Ú.R.
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 22:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Stanko Štefan Stanko 1070204 (Š. Ú. R., S6A). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného vyjadrenia klubu FK Kozmos ( písomné vyjadrenie nezaslal len Štefan Stanko ) k HNS počas stretnutia na lavičke mimo TZ (hrubé urážky delegovaných osôb a udretie protihráča po stretnutí ) 7. kola S6A Futbalová komunita Kozmos – Š. Ú. R., podľa čl.47/1b a čl. 50/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 47/2b a čl. 50/2b DP, od 5.10.2020 s prerušením počas zimnej prestávky. 10 EUR 16.10.2020 22:31