Disciplinárna komisia
BAm-DK-2020/2021-0051
U.č. 51: Juraj Marikovič 1176670 (FK Kozmos, S6A)
Juraj Marikovič 1176670 (FK Kozmos, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 12.10.2020.
Rozhodnutie: BAm-DK-2020/2021-0051
Klub: Futbalová komunita Kozmos
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 22:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Marikovič Juraj Marikovič 1176670 (FK Kozmos, S6A), vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 12.10.2020. 10 EUR 16.10.2020 22:24